Ammayuta

Maryazta d’ tagleta

Go mdite d’ Kanada Saskatun pshtela muryzta akcia ka but qlpate kat ina braka mn Irak. ani ina arabaye, assiro-khaldaye , op but daha go Kanda inakabula ka qlpated’ sure mlate. . Le Akcia sughbreva kurba 50 nashe , mn Turqia , Iordan op iria . But daha maghburena mn kayq ed’ AINA.

Gashakta bush zoda
Back to top button