AmmayutaAnalyticsPoliticsTop

Mud ahvalat ila al ughdana bi lela d’ 27-kedamta d’ 28 b tamuz.

27 b tamuz lela  op kedamta d’ 28  al sirta d’ aremnaye-adrbejanaye ahvalat rahat vitela.Mamla maduyula malila d’ galianut vaziruta d’ Sutaruta d’ MA  Shushan Stepanyan.

‘Giba d’ adrbejanaye bil mprishaye zeyne ina ahvalat khvito 17 gyahe bil shreta d’ 220 glule.Le giba d’ Chinar 2 gyahe,Cyuni 2 gyahe Zangakatun,Chiva 13 gyahe’,-mughbertela ayn.

Matkherakh mdre mn 12 b tamuz ahvalat khrepta ila a sirta d’ aremnaye-adrbejanaye ughdana d’ Tavush.12 btamuz bi sahata d’ 12:30 koshuna d’ Adrbejan bil mashriya d’ UAZ  virena le sirta d’ Tavush muryezena jarabyata d’ khvata d’  sirta d’ MA .Bil juvap kabalta mn giba d’ Sutaruta d’ Armeni bil mashriya shvakto rikena

Mn bar day giba d’ dalkuva dana ka dana glule ila bshraya.

Bil rushmaya tebbe 21 b tamuz giba d’ Adrbejan etla 13 punye but darbenane lit khabramudiya,mn giba d’ aremnaye 5 punya op 36 durbena kha mne mn bar-atra ile.

Mn shreta d’ glule kha kravtanada pishl npila khut zyana.

Gashakta bush zoda
Back to top button