AmmayutaEconomicsPoliticsTop

Pavanana d’ ekonomia etlun spay sharke.Sharka d’ ekonomiya bil dalkuva d’ khziran op yar pishena mumliya bil 14.8%.

Sharka d’ jvuja d’ ekonomiya d’ Armenia goo ahvalata d’ koronavirus shita d’ 2020 mn yar bil dalkuva d’ davar shita pyashena mumliya.Bil maghbarta d’ ‘Armenpres’ Sita d’ saksheta d’  ahvalata d’ ekonomiya d’ MA   sukhsitela sharka d’ davar shita op adi kat ina mumliya bil 13.3%,bi yarkha d’ khziran bi dalkuva d’ yar 14.8%.

Bil dalkuva d’ khziran op yar harke mumliyena bil 14.7%,mavarta bil 13.1%sharka d’ bneta bi yarkha d’ khziran bil dalkuva d’ davar shita pishena mumliya bil 21.6%

Shuk mn day goo mtkha d’ yarkha shurita mn yarkha d’ nisan gashakta d’ npalta d’ ekonomia ina gushka bil dalkuva d’ davar shene.Sharka d’ jvuja d’ ekonomia bi shita d’ 2020 bi dalkuva d’ tadav shuta yarkha d’ nisan bsirena bil 16.3% bi daha shita d’ yarkha d’ yar,tamal shit npalta basurta iva bil 12.8%,yarkha d’ khziran khshive ina 7.5%

Gashakta bush zoda
Back to top button