AmmayutaMardutaTop

Yarkhushta goo kentrona d’ jameta d’ kravtane.Brkadena khata koshune karkezane le kulukh shreta.

Goo kentrona d’ jameta d’ koshuna d’ Armavir ka koshune bil rekda ina mapshuta.Udyum mn shotaputa d’ Aygeshat tiyeva ka mapshata d’ 2 koshune la kha khzmane,haratkhaze khavravate kat  rakada d’ gyuda d’ umtanayuta ‘Surm,alu’ina.Har ani kshhevlun kat ka khavravate garak bi rekda mapsheti le Sutaruta d’ Umta,kat bi hartkha khaduta kablulun.

Bi shopa d’ mapshata jvanke ka koshune bi rekda d’ yarkhushta mupshetlun,mn dani kha mn koshuna kat garak kulukh sharini rkedle Arman Hambarcumyan

Video goo varaka d’ facebooku mukchemol Hrayr Surmayelaya,mani rishaya d’ gyuda d’ rakada d’ ‘Surmalu ‘ile.’Ha bi haratkha rukha ina mapshuta le Kulukh shreta goo Sutaruta d’ Umta aremneta,bil video mukchemol khabru op ka jvanke tlibl  mantiyanta kulukh shreta

Matkherakh mdre mn 1 b tamuz goo Armenia shryena jmeta d’ koshune la koronavirus,la ahvalat goo ughdana hech kha mndi lela shakhlupa goo kanuna d’  koshune jameta yan azat shreta

Gashakta bush zoda
Back to top button