Ammayuta

Konferanse d’ gyude d’ jiluyte d’ Atuarye gyahe d’ 9

But daha maghburena mn kayq ed’ Ankawa .com, Go Mdite d’ Dokhuk   muryzena konferanse d’   gyude d’ Atuarye d’ –khaldaye d’ jiluyta   gyahe d’ 9, le Konferans hartkhaze sughbrva   hadame d’ site d’ ZAWWA   Yunadam Kanna   , hartkhaze prishe prishe hadame d’ Porlament , am hadame d’   site d’ «Rafideyn» .
Le dane d’ lumada ani hadame mamle d’ putakha ina mughbra , mamla ile mughbra hartkhaze   natirze d’    konferans   Kaldu Ramzi Ogan   mamla ile mughbra but gyude d’ jiluyte d’ Aturaye-Khaldaye kat havi hadame d’ site d’   Demoakrtaure d’ Teevilaye .
Gyude d’ hadame d’ Kurdaye huyrena ka bet sobe d’ Atuaryed’ Nnve . Aha konferans maryuzna go shita kha gyhae , op le daha lumada saghburena hartkhaze hadame mn prishe prise Atravaye.

Gashakta bush zoda
Back to top button