Marduta

Khurze d’ mardutanaya go Simel

But daha maghburena mn kayq ed’ Ishtar TV .Go mdite d’ Simel   go Madnkhe d’ Irak Kurdstan   pshtela muryzta khurze d’ mardutanaya   bil gibe d’ takhbrante d’ khurza Marlin Shmail Khosho . Khurza ina muryza ka but yume d’ yasure kat ina maryuza go shita kha gyaha .
Le khurza ina muryza kurba 70 shqle . Marlin ila 11 shne   ,ayen bkrayla   go madrase d’ «Bahra» .Yulpane d’ madrasa drasa ina maryuza bi lishan ed’ Atuarye . 

Gashakta bush zoda
Back to top button