AmmayutaAnalyticsTop

Bet-sovba d’ Sutaruta d’ Shirak bi daha shita bush zoda talmide etla.

Rushmaya bet-sovba d’ Shirak muryeztela makravta d’ diplome bil khameta d’ 1.5 reka bil khameta d’ mnkayat ahvalat bil kheyla d’ maske op alkogel.

Dana d’ talmida d’  bet-sovba d’ sutaruta d’  Shirak ila.Yarekhta dana sperta kabalta d’ diploma d’  khlap rishaya d’ koshune mn Titanyan blyazeva Arpine Igityan.

Arpine cheteva bet-sovba d’ sutaruta dakhi gyano ila mghbura’Goo zarita d’ diyan akhchi rabbi mabreta d’ khuba le Bne-umta,khuba le zeyna berzara dreta  le khuba d’ umta

Kameta d’ plkhana d’ sutaruta Arpine bkshahvela kha gyaha khina shita  kshhavta.Arpine shula d’ Sutaruta rob ail biyayu,goo gyut kha plkhana lazm ila kshhavta  yulpana d’ sutaruta,snigruta.

Maghburela mdre shveta Adrbejan garak dargha kabla mn giba d’ Teevl

“Gnaha d’ plasha ila bil kshhavta d’ di garak sharakhlun,kmat yarikhe shene vayanle talakyate op lap dema hech kha ukara lele bshraya.Bi daha sababa akhnan garubekh yasrakhlun shite’,-maghburela Arpine.

Bet-sovba d’ Shirak yuveltela 47 talmide bi daha shita

‘Mne 10 bnate ina,bil rame darghe 5 mne tumemena yulpana’,-mughberel rishaya d’ bet-sovba d’ Shirak Artur Mkrtchyan

Bi daha shita la kha bil sharka,haratkhaze bil rame darghe le kamay ina,roba mn talmida d’ Shirak kublena 17-18 darghe

Rushmaya bet-sovba d’ Shirak bi daha shita shritela 597 talmide.Tamal shita kbilena 268.Bi daha shita bil dalkuva d’  tamal shita 62 talmie zoda ina.

Gashakta bush zoda
Back to top button