AnalyticsTop

Goo Armenia it khata 229 marane bi koronavirus


13 b tabakh bi  sahata d 11:00 pishena mukhchema marane bi koronavirus d 41033,mne 33897 bsime,809 munyekha.Bil koronavirus bi daha dakika bsamena 6076 marane.Pishena shrya 180497 teste.
Haratkha etlan marane goo kha yuma bi koronavirus 229 op 405 bsime.But manyekhane maghburena mdre viyena 77 shene bakhta,68 shene bakhta op 88 shene jvanka.Qyuleda viyele mapshetane marw.Tamal yuma 4 manyekhane viyena Sharka d haratkha mnayekhane ila238

Gashakta bush zoda
Back to top button