AmmayutaAnalyticsEconomicsPoliticsTop

Bukara d’ diyan ile goo shotaputa d’ matvate bneta d’ takhrazyata d’ khata d branuta.rishaya d’ vazire.

Bil rishanuta d’ rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan pishtla muryeza lumada,mukrevta ka bneta d’ urkhavata d’ mavate.

Bil putakha d’ saksheta rishaya d’ vazire mughberel.’Mughbi khavravata d’ plkhani jmyevakh sharakhlun bukara bneta d’ urkhavata d’ mavate.Bukara ile goo mavate  khata baranuta shreta,op akhnan bdaykh kat shotapuyata d’ mavate letlun urkha.Kmat tama but arkha le mast tant urkha ila.Bukara ‘ diyan ile bneta d’ spay ahvalat goo mavate.Op lakha bukara ile.it mavate ,shotapuyate bukara d’ asfal ile op bi dani yumane gusheklan kat roba mvate pyashena huyera bil uyrkha.Sabab it shotapuyate,kat kha bi asphalt le mast aha bukara sharete bil ahvalat kat lela khamuya urkha

Avn mughberle mdre goo dunye it roba tkhrazyate tekhnologie kat asphalt lela,kipa lele d tamal mndyane ina’Nikol Pashinyan mughberel mndre manaya britela bil saghabryate le ughdane kat it  Sparta d’ shreta d’ daha bukara.

D tamal shreyena bukara d’ bneta d’ urkhagoo mavate.Nikol Pashinyan kublol chyata d’ maplakhta d’ kipa.Direna le bukra d’ plkhana sl kip aka karkasta d’ urkha goo mavate mudi mitmasyanuta bt yava ka spay urkha bneta goo qyule sirta

Rishaya d’ vazire child bil dargha d’ saksheta hal tamal shabta d’ konkret urkhavata d’ mavate madeta.

Gashakta bush zoda
Back to top button