AmmayutaAnalyticsTop

Goo Armenia tamal 130 marane bi Covid-19 suzgerena shareki le saksheta d’ dalkuva d’ virus.

Goo Armenia mn giba d’ bet-sovba d’ asyuta d’ Erevan shrita takhrazta d’ saksheta d’ Covid-19 shurekena 130 takhlope.Bil mamla shreta ka’Armenpres’ mughberel rishaya d’  badokuta d’ bet-sovba Konstantin Enkoyan

Avn mughberel mdre saksheta lap zuze ila,sabab masi shareki en nashe mani viyena mrya bil mara d’ koronavirus.

‘Mn 18 b tabakh bush zoda mn 130 nashe pishena khut saksheta khsiva.Bkhhsvn akhnan bt havilan mn 200 u zoda nashe,ka mani bt shadrakh le teste  bil khutama d’ tabakh bt havilan sharke.

Ka marane bil koronavirs bchyadekh mn bar varta d’ 2 yarkhe khata shari saksheta d’ salamatuta’,-mughberel Konstantin Enkoyan

Sakhseta d’ bakteri bt garsha goo mtkha d’ 6-12 yarkhe,Enkoyan maghburl mdre qyule le saksheta khshive kha gyaha khina garak shareqi bil gashakta d’ shukhlapa.

‘Akhnan bshrayekh skasheta,mdre parmiyakh mdre mn daha mara le nasha imunitet brayela yan la.Bukara d’ diyan ile parmeta mdre qma dana masini bakterie peshi goo nasha’,-mughberel badoka d’ bet-sovba-asyuta d’ Erevan

Bukara mdre kamudi har goo Armenia ina kshiva sharilunla sakhseta Konstantin Enkoyan mughberel, mdre aha takhmanta vitela mn yarkha d’ yar,sabab but dana ani lena urkela

‘Akhann but daha skasheta takhmunekh mn yarkha d’ yar.Akhnan bi hona jvijkh lekh liza op tuvsa masakh maplekhakhlunle goo plkhana’,-mughberel Enkoyan

Badoke d’ bet-sovba-asyuta d’ Erevan Konstantin Enkoyan mughberel mdre goo shvila d’ takhrazta d’ Covid-Antibody lab zyana ile dakhi qyut kha saksheta lazm ila mn dema juraba shkala

‘Ka diyan enekteta ila kabalta d’ kshhava d’ alma,qyule mndi bil skhhavta d’ nasha ila bshraya.Mn khmata duk kyule mndi ka daha skasheta ina kshiva’,-mughbrel Konstantin Enkoyan.Op enenkta ila kat sharka d’ saksheta d’ Covid-19 maghdiyane havi ka makleta d’ mara.

Gashakta bush zoda
Back to top button