EconomicsTop

Gyuda d’ DFI bet-sovba d’ Politekhnika U niversity Startup World Cup 2020 tamal sama d’ takhrazta.

Talmida d’ bet-sovba d’ Politekhnica gyuda d’ SFI  gyuda d’ Teevl U niversity Startup World Cup 2020 khut khabra d’ ‘Parmiyanta areshqeta’ pishena kshiva mn 8 karmana d’ startap takhlopa d’ America,Niderlande,Msre,Dania,Shvedia,Kanada,Tanzania.Aha khabra al varaka d’ facebook prisul vazira d’ madiyane tekhnologia d’ MA Hakob Arhsakyan.

Aha mitmasyanuta ila,kshhavta  d’ mariumanuta talmida d’ bet-sovba d’ Teevl,ktivl vazira,tamal zuyakha bt maryezile mn 17-20 b tshrin kamaya

.SFI mn shareta d’ shita pshtela kshhevta karmanta d’ 2.5 mln dram mn takhmanta ;e biznes d’ knuta d’ Armenia madiyanuta d’ tekhnologuta.

Gashakta bush zoda
Back to top button