Marduta

Modela d’ aremnaye d’ Cucci khata yalma d’   mumlita takhrazta ila.

Mi kha ranga fon,lvushyata d’ nekve shupra d’ aremnye,ani ina shekla d’  The Muse Fashion.Le kamay yalma d’ daha dana ila Armine Harutyunyan mani marishema  pshla skhehvta bi shita d’ 2020 bil sharakta le zuyakha d’ binisane-keta.Udyum mndyane khut 7 shekle ina.Le kamay bil range ptukhe mila,kat mamluyona jula d’ ida.Marishema lvushyate.Le kamay chiri ila jula d’ ida op chusita lazm ina.

Gashakta bush zoda
Back to top button