AmmayutaTop

Gashakte d sure d chkhve d Byurakan inmuryza veb kayqe d gyane

Gashakte d sure d chkhve d Byurakan inmuryza veb kayqe d gyaneBil shme d Hambarcumyan kat ina muryza sits d gyashakte d chkve pshtela muryzta veb kayqd d gyane . “Dakhi go Malqd Armenia le kamaya sire d gyadhakte d chkve go Atra ina muryza le kamaya veb kayqe d gyane . Op aha ila le kamaya gyadhakre d site d chkhve hartkgaze go Atravate d Asia . Lakha amsi dost havi dakhi mn chkhve d Atre d Armenia hargkhaze amsi oeshi shkgsite chkve d prishe prishe Atravaye. Go Atra aha ila le kamaya sots kat ina pisha murya sakgsete d chkhve. 

Gashakta bush zoda
Back to top button