AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukchema khata 97 marane bi koronavirus,bsimena 634

Goo Armenia sharka d’ marane bi koronavirus  mtayena le 43 878.31 b tabakh pishena shrya 989 teste,mukchemena 97 marane,bsimena 634,it 2 manyekhane.

1 b ilul bi sahata d’ 11:00 ahvalata d’ salamatuta ila.

Sharka d’ Amaya marane 43 878

Bsime 38 356

Manyekhane 881

Amaya teste ina shrya 206 929

Gashakta bush zoda
Back to top button