AnalyticsTop

It 108 khata tapyane bi koronavirus marane goo Srmenis


8 b ilul bi sahata d 11 pishena mukhchema amaya 44953 teste,mne 0592 bsime,903 manyekhane.
Bil mara d koronavirus bi daha dakika bsamena 3182.Amaya sharka pishena shrya 221041.
Aratkha tamal yuma pishena shrya 1864 teste,mne etlan 107 khata marane op 471 bsime.But manyekhanw maghburkh mdre manyekhane viyena 62 shene bakht,57 shene jvanka op 68 shene bakhta.Qyuleda viyele mapshetane mare.
Tamal yuma pisheva mukhchema 1 manyekhana iman le qes marane gushkena  mara d koronavirus ,sabab but dkhime mara ina munyekha.Sharka d haratkha mare ina 276

Gashakta bush zoda
Back to top button