AmmayutaTop

Khuyade d Eorup op Atravate khire teste d op nishe d mare d koronavirus ila muryzta ka Armenia

Site d khamete d salamatured d Teevilaye ina maghbura kat jha gyaha khina amsa hoya mare d koronavirus Site d khamere d salsmatute d Teevilaye kha gtaha khina ina maghbura kat hamsa hota mare d koronavirus go Atra. bi tabagh but daha ile mughbra takhbrane d site d khamete d salamad Teevjlsye Andrea Viktorin am Hadame d Atravate Khire Egor Zaycev , am khla vazire d salsa lama Malqyute d Armenia Lena Nanushyan op ila mughbrta kat go Honkong pshtela muchkhts mare d koronavirus kha gyaha khina. Op bi daha sabab ivakh maghbura kat kha gyahz CB khina amsa hoya mare d koronavirus go wyule Teevl”,- mughbrtela Ayen.Matkhrakh kat8 b ilul bi sahata d pishena mukhchema amaya 44953 teste,mne 0592 bsime,903 manyekhane.
Bil mara d koronavirus bi daha dakika bsamena 3182.Amaya sharka pishena shrya 221041.
Aratkha tamal yuma pishena shrya 1864 teste,mne etlan 107 khata marane op 471 bsime.But manyekhanw maghburkh mdre manyekhane viyena 62 shene bakht,57 shene jvanka op 68 shene bakhta.Qyuleda viyele mapshetane mare.
Tamal yuma pisheva mukhchema 1 manyekhana iman le qes marane gushkena  mara d koronavirus ,sabab but dkhime mara ina munyekha.Sharka d haratkha mare ina 276

Gashakta bush zoda
Back to top button