AnalyticsTop

It khata 177 marane bi koronavirus.

11 b ilul ,bi sahata d’ 11:00 pishena mukchema Amaya 45503 marane bi koronavirus goo Armenia,mne 41434,munyekha 909.Bil koronavirus bi daha dakika bsamena  2880 marane.

Pishena shrya 231259 teste.

Tamal Yuma pishena shrya 3450 teste,mne pishena mukchema 177 khata tapyane.Etlan 201 bsime.

But manyekhane maghburena 57 shene bakhta,59 shene jvanka op 63 shene bakhta.Qyuleda viyele mapshetane mare.

Tamal Yuma viyel 1 manyekhana,sabab bi mara khine ile munyekha,sharka d’ haratkha manyekhane mtayena le 280

Gashakta bush zoda
Back to top button