Kyule tebbe

Shmimun kala amman

Kolaps le hoya,rishaya d’ vazire mhamunl mdre ahvalata d’ ekonomiya goo Armenia  khut huchma ila

Bi daha shita 29 shena d’ Kheruta Umtaneta d’ MA ina kabula’Khut khabra d’ Malkyuta d’ diyan’.

Gyuda d’ sutaruta d’ MA bt shareqi le drasha d’ kravtana d’ ‘Kovkas-2020’.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button