MardutaTop

Kadisha Mar Aprem Suraya

Kadisha Mar Aprem Suraya,marishema majvejana d’ atouraye,palakha d’ umra,rabbiya d’ Umra,mudiya ka kyule malkyuta d’ mshikhayuta akh Efrem Sirin bryel bi shena d’ 306 goo Nisibin goo Bet-Nahren.

Sazgyar bil haketa,yemu vitela mshikhayeta mn areshqeta d’  Amida(adi  Diarbeqir Turcia)-babu hemenana d’ lishane.Sabab Mar Aprem hech shopa but daha mndi lele bktava goo kha mn zmaraytu bktavel”Ana bryel goo qyulpata d’ hemanuta mudi maduyela but akra d’ mshilkhayuta.Goo Nisibin gyurta sama d’ khayu ile muvero Mar Aprem

Le kadishuta siamidu mukchemol Mar Yakov Nisibinski,mn bar mudi avn mupshetol apeskoputa le kamay Avana d’ Vselenski goo Nikey bi shita d’ 325.Mar Aprem lipel goo Madrasa d’ Mar Yakov,mn bar manyakhta d’ rabiyu 338 tukberol ayn.Lakha avn bnyel roba plkhanane pyashel khshiv barana d’ mshikhayuta goo Madenkha.Sabab Mar Aprem lele khiya hal tamamta d’ khayu goo areshqeta.U hega bi shita d’ 363 rimlaye shope yuvona ka  ka parse goo Nisibin.Tamal 10 shene putakha d’ madrasa “Madrasa d’ parse” goo Edessa Mar Aprem munyekhel 9 b khziran bi shita d’ 373.

Bi tamamta d’ khayu huyerel ka marane d’ chuma,kat mutpiyeva bi de dana qyule Edessa.Plkhanana d’ davn turchemena bi lishana d’ yonaye,aremnaye,koptaye,latinaye.Bi sluta d’  kadisha Efrem mlayeva bi khayuta Pushkin op Dostoevski,hal udyu Yuma sluta d’  Mar Aprem maplukhona goo Umra d’ Atouraya d’ Madenkha.

Gashakta bush zoda
Back to top button