Kyule tebbe

Shmimun Kala Amman

Lele id d’ sure mlate,Yuma  ile.Rustam Baqoyan khata takhrazta ile chida.

Khtna d’ Serzh Sargsyan bt yasrile goo kala

Goo Armenia bt bareni  kurba d’ 100 urkha d’ vara,sama d’ le kamay binyana d’ Yan Raynis bt banilun

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button