AmmayutaTeevelaya

Ktava d’ palata d’ poda d’ Adrbejan le marza d’ atouraye

27 b ilul Al MArcakh mn giba d’ Adrbejan plasha ile shrya,bi daha sababa Khuyada d’ Shotaputa d’ Atouraya d’ Teevl   ktava d’ Paltana d’ Pode ina shrya,goo ktava pishena mughbera.

Mughbei myakra Mikhaylov ,Shotaputa d’ Atouraya d’ Avstralia ,gyuda d’ atouraya d’ Avstralia maduyona narahat takhmante but tamal yuma shvita ahvalata d’ plasha goo Arcakh.Shotaputa d’ diyan hamesha ysura ila makhcuma amaya d’ kayoma d’ Atouraye goo rishaya lumada d’ Armena,mani maduyl ka diyan but ahvalat ..Sluta d’ diyan amaya d’ mlat ila ,Khuyada d’ Shotaputa d’ Atouraya d’ Avstralia op Teevl klita ila ks akhumvaye atourayeop aremnaye,sabab kha gyaha khina bchyadkh machemun nura,lazm lela dzhmenayuta mamleta  bi dema.

Gashakta bush zoda
Back to top button