AmmayutaPoliticsTop

Zdita arkuya d’ giba d’ dalkuva

Zdita,narahat arkuya d’ giba d dalkuva pshtela presta mn giva d malila d mgalianuta d’ vazerta d’ Sutaruta d’ MA  Shushan Stepanyan

Gashakta bush zoda
Back to top button