AmmayutaAnalyticsTop

Bil mchakha goo khlusta ahvalat bil kheyla d’ gyane shreta d’ chtra d; plasha midala d’ ‘Gyabaruta’ bt kabli 3 koshun

Mmaplekhana d’ Artilerya sharyanta d’ 82 milimetre leytenand Sasun Hakobyan,rishaya letenand Artur Abrahamyan,d gyarga Miqayel Manukyan pishena mudiya ka kabalta d’ midala d’ ‘Gyabaruta’.

Ani bil kshahvta d’ vaziruta d’ sutaruta bi shita d’ 2020 27 b ilul bil mchakha goo khlusuta bil l shvaka d’ sirta d’ plasha muchemena kheyla d’ giba d’ dalkuva op zeyne

Gashakta bush zoda
Back to top button