AmmayutaMardutaTop

Muchema rishaya d’ koshuna d’ Adrbejan,le baray muya le kamay skhakhe,bt pesh dushena bi midala d’ gyabara d’ yumana d’ diyan

Goo khata plasha d’ Arcakh le kamay mubyen abil gyabaruta,bil leba kulukh shreta ka koshune pishena dushena bil mudale.Sutaruta d’ atra maduyel same.

Khlap  rishyaya d’  koshune Taron Qocharyan msyel sharini gyudu ka machamta d’ kheyla d’ ggiba d’ dlakuva op muchemel kheyla d’ dzhmen Avn pishl dushena bil midala d’ gyabaruta sama d’ 2.

 Haratkha tuvsa etle khlap rishaya d’ koshun Artur Hovsepyan ka ‘Midala d’ gyabaruta’ dushenena.

Le midal haratkhaze ina bi dana d’ khsive koshune

‘Sama d’ gyuda op bi nosha gyabaruta ina shrya Gor Hovhannisyan,Vardges Aloyan,Petik Hunanyan,Rafayel Karapetyan,Hayk Darbinyan,,serzhant Mher Daniyelan”,-maghburela vaziruta d’ sutaruta

Shuk mn machamta d’  kheyla Daniyelyan haratkhaze le ida muyel enenkaye skhakhe op pras-kala.

Qyule jvanke bt kablilun dshne d’ gyabarute,haratkhaze Gor Hovhannisyan mani bt kabele midala d’ gyabaruta sama d’ 2.

Gashakta bush zoda
Back to top button