AmmayutaTop

Basamta d’ rishaya ka gyabara datouraye.Mn shema d’ Kayoma d’ Porakmenta d’ MA sh otaputa d’ atouraye A.Mikhaylov

Kha gyaha khina gyabara goo tkhurta pshle.Bi mara maghburen,mdre le dakuva plasha shret pshle akh gyabara npila khayana d’ mata d’ Arcni Yukhan Avdishoev.Roba gyurta talakta ila mara khlusa,lekha machukha khabrana d’  rahatuta.Basumun rishi d’ qyulpate,khzmane op khavravatu bil kanun munyakha.Goo nora pardesa manyekh,gyabara.

Gashakta bush zoda
Back to top button