AmmayutaMardutaTeevelayaTop

Armenia bi daha shita le shareka le zuyakha d’ zmara”Eurovizhena d’ yalope”

Sharyana d’ kala d’ Umta d’ Armenia mughberna ,mdre Armenia bi daha shita le shareka le zuyakha d’ zmara”Eurovizhena d’ yalope

But daha mndi maghburela wep saita  d’ “Eurovizhen”

Bil manaya d’ plasha oo NK  letlun kheyla shreta d’ zuyakhe shita d’ 2020

Adi 12 atravate bt shareki l zuyakha,kat bshrayola mn Polsha shita d’ 2020,mn 29 b tshrin kharaya

“Armenia sharekanta d’ zuyakha d’ “eurovizhn d’ yalope ila kat shurektea le tamal 13 \uyakhe,akhnan parmuyokh manaya d’ la sharakte,ayn la maghdiyanta ila op akhnan bt saprakha ale.Etlan hivi ka dani kha gyaha khina bt saprakh ka shita d’ 2021”,-mughberel rishaya d’ zuyakha d’ “Eurovizhen d’ yalope” Martin Osterdal.

Gashakta bush zoda
Back to top button