AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukchema 2132 khata marane bi koronavirus,bsimena 1794 nashe.

Vaziruta d’ Salamatuta d’ MA  mughbertela,mdre 12 b tshrin khraya pishena mukchema Amaya sharka 112680 marane,mne 701130 bsime,1668 maznyekhane.Bi daha dakika bi koronavirus bsamena  40452 marane,Pishena shrya 453033 teste.

Tamal Yuma shryena 4583 teste,mne mukchemen marane 2132 nashe.Etlan 1794 bsime,32 manyekhane

Tamal Yuma 11 nashe iva munyekha bi mapshata d’ tamal mare,sharka d’ haratkha same ina 430.

Gashakta bush zoda
Back to top button