AmmayutaAnalytics

Bi mara d koronavirus mryena 1703,bsimena 1986


13b tshrin kharaya bi sahata d 11:oo pishena mukhchema 114383 marane,mne 721116 bsimena,169 munyekhenaBi daha dakika bsamena 40130 maranr Pishena shrya 456909 teste.Tamal yum shryena 3876 testemne 1703 mryenaEtlan 1986 bsime,29 munyekhena.
Tamal yuma  10 manyekhane it,sabab bil mapshata d tamal mare ina manyukhasharaka d haratkha same mtayaela le 440.

Gashakta bush zoda
Back to top button