Ammayuta

Galiane d’ Aturaye Nuri Kino am Malqte d’ Shvedia Silvia kublena dashne

Galiane d’ Aturaye   Huri Kino   am   Malqte d’ Shvedia   Silvia   go daha shita kublena dashne d’ the Blatte De Luxe award.   Go sinama le kama gyaha ila kat ina kabula dashna bi gyahe d’ trecha   bi shme d’ «Dashne d’ Shita»   . Go qyule Teevl ka hadame d’ galiane d’ Aturaye Nuri Kino kabulna go Qyule Teevl dakhi Aturaye .

Gashakta bush zoda
Back to top button