AmmayutaMardutaTop

Bet-etka-umanuta d’ Armenia mamluyela bi shekla d’ gyabare koshune npila goo Plasha d’Arcakh.

Bet-etka-umanuta d’ Armenia mamluyela bi shekla d’ gyabare koshune npila goo Plasha d’

Arcakh mndayne bil nisha d’ madeta d’ gyabaruta d’ dani.But daha mndi maghburena mn rishanuta d’ MA .

Gashakta bush zoda
Back to top button