Ammayuta

Go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 407 marane 18 nashe pishena munykhe

Go Armenia bi mare d koronavirus go mtkhe d kha yuma ina mrye 407 nashe pishena munykhe 18 nashe.Qyule mudale nashe bi koronavirus ina mryr 142344 nashe, bil hamen dana salamatuta ina kabula 21756 nashe, ina muryza sakkhsete d teste ka 530225, pishena psime 117649, go mtkhe d kha yuma ina munykhe 7 nashe op qyule mudale ina 595 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button