TeevelayaTop

Rishaya lumada d Niderlande khshevtela skhakh s kjsjavt d ahvalata d Arcakh.


Rishaya lumada d Niderlande bi kha kala sazgyar kjshwvtela khshavta d kheruta Umtaneta s Arcakh khshavta d zitka x alma.Dakhi ila maghbura “Armenpres” mughberena mn wep saita d rishaya lumada.
Kayoma d rishaya lumada d Niderlande Van der Grafi, Fordevind,Omcikhti am  Biskhop goo sazgyar skhakha bnya mn gibe mughberena.
“Mdre it lazemuta op jvuja hashat khshavta d takhmanta ka alma d NK bil khameta d salamatute,bi daha sbaa bchayadwkh ka rishaya d atra shret d bukara goo gyarga d sita d Minsk dOSCE.

Gashakta bush zoda
Back to top button