AmmayutaPoliticsTop

Goo Arcakh kha gyaga khina bt shari prashyate,sabab ana le shareqen.mughberel Arayik Harutyunyan.


Rishaya d Arcakh Arayik Harutyunya  mughberel but platu mn goo politikayuta.
“Goo kyrba dana goo Arcakh bt shari kha gyaha khina prashyate bi dana d muxi ana le shareqen le prashyate bt paltn mn goo politikayuta”,-haratkha shukhlpa ile mukhchema goo igartu rishaya d Arcakg.

Gashakta bush zoda
Back to top button