AmmayutaTop

Katolikosa d Aram A bi shita d 2021 khjsivel shita d Arcakh.


Katolikosa d Gyura Beta d Kilikio Aram lA shita d 2021 khhsivul shita d Arcakh.
Bil maghbarta d “Armenpres” but daha mndi mughberna mn facebooka d katolikosa d Aram A.
“Mn shareta d shita d 2003 Aram A bil rushmaya huchma qyut shita mamuxul umr d diyan,mardutan,umtan.Kaxisha shita x 2021 khsivol shita d Arcakh”,-pshtela mughberta goo mamla.
Kaxisha bchyadl ka ida d risha d shita op Breta d isho​ reka pyashta mn​ zuyakhe op pashqyashe makravte ka snike yalopa d Arcakh.

Gashakta bush zoda
Back to top button