Kyule tebbe

Shmimun kala amaya

Maryazta d’ rishaya d shita bi shene kamaya

Manaya d’ khshavta d’ 3 idavate

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button