AmmayutaTop

Bi mare d koronavirus go Armenia ina mrye 485 nashe pishena munykhe 10 nashe

Go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus go Armenia ina mrye 485 nadhe qyule mudale bi mare d koronavirus ina 163128 nadhe. But daha ina maghbura mn kentrone d bet salamatuta . Bil hamen dana salamatuta ina kabula 8216 nashe, ina muryza sakhsete d teste ka 613908 nashe, pishena psime 151246 nashe, op pishena munykhe 2951 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button