AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 448 nashe, pishena munykhe 12 nashe

Go Armenia bi tkge d kha yuma bi kare d koronavirus ina mrye 448 nashe qyule mudale marene bi mare d koronavirus ina 163567 nashe, but daha ina maghbura mn kentrone d bet salamatuta. Bil hamen dana salamatuta ina kabula 8043 mashe, ina muryza sakgsete d teste ka 616520 nashe , pishena psime 151549 nadhe, pishena munykhe 2963 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button