PoliticsTop

Go Armenia mlate sure lena pishe la mughbe, mughbrel Sandikov

Prishe prishe mlate op   atravaye , kat bi kabalte d’ Shita Khata ina kabula dakhi Yalde d’ Maran ,ina muryzel share d’ punde d’ Yalde d’ Maran.Hal dore d’ christyane qyule Teevl ina muryza mudale Yalde d’ Maran op Shita Khata   op aha yuma ina muryza hal    bi chanun kamaya . Christane d’ Teevila bi khaduta ina maryuza aha khurza op roba in bkhmla le daha yuma sharira. But daha ile mughbra kayome d Uressnaye mn gyude d “ImQayl” Alexey Sandikov.
Op prishe prishe mlte bi gyahe d’ op mardute d’ gyane ina kabula aha khurza .mlate khine imn bar kabalte d’ hamanete d’ gyane ina muryza kabalte d’ daha yuma dakhi ina kabula christyane .
Sabab go mdite d’ Rim ka daha bukara ina murza kanone kat mlate d’ gyane gyarak maryzi aha khurza bi adate d’ gyane. Ka but ded’ kat 25 bi chanun kamaya ina maryuza yume d’ hamante d’ shmsha 
Mn bar shite d’ go qyule Teevl muryzlun dakhi kabalte d’ yume d’ Yalde d’ Isho Mshikha 
Go malqyute d’ Atur op go Qyulke Teevl   Yald ed’ Isho mshikha muryzlun mnsharete d’ yekhe d’ 25 bi shnaun kamaya hal , 6 bi chanun kamaya.
Yume d’ burkhe d’ Mada
Bi adate d’ tashitanauya   op bi qtava Kadisha   ina maryuza christyane 6 bi chanun kamaya dakhi yume d’ Yalde d’ Maran .
Kadish umre d’ aremnaye yume d’ Yalde d’ Marana in amryuza mn 5 bi chnaun kamaya . Bi daha yuma go qyule Umrane d’ christyane ina maryuza raza . Mn Bar   raza alma go bet gyanu mn umra ile labura kha same d’ nura , sabab aremnaye go shita trin gyahe ina maryuza aha yuma dakhi Yale d’ Maran op yume d’ op yume d’ Ida sliva .
Ha yuma dan berashe nashe kat ina nura vada go umra kha same d’ nura ina labula le betvate , kat shita opya mantiyanta bi khe;e d’ Marya Alaha . Bi khele d’ daha nura save khishna le qes Marya hala kat ile bryya .

Gashakta bush zoda
Back to top button