PoliticsTop

Le marza d’ shultana alma garak takhmanta sharia.Pashinyan but azat shretu mn shitu.

Takhrazyate but kha gyaha khina shreta d’ prashyate ka shita d’ 2021 pyashena muryekha,bukara pishl shrya goo rishaya lyumada d’ atra..But daha mndi mamla ile shrya rishaya d’ vazira d’ MA Nikol Pashinyan,bil juvap shreta le tadavr kayoma d’ shultana d’ “Bargavach Hyastan” Tigran Urikhanyan,akhchi shultana kamudi azat lela bshraya mn shita op lele bshmayu kala d’ dalkuva shultana.

“Le tamal khutama d’ shita akhnan mukcham chyata ivakh shrya mdre len msya khashvilunla azat shreta d’ shultana.Akhnan chidkh goo mtkha d’ shita d’ 2021 shreta d’ prashyateKa di ajaptel kat takhlopa d’ dalkuva shultana aha chyata lena bkshavo.Bil kshhava d’ di ani bi daha pasulta maduyona kamaya makramte.Sabab  takhmanyate le marza d’ prashayte pyashena muryekha”,-mughberel rishaya d’ vazire.

Bil kshhavta d’ rishaya d’ vazire le marza d’ shultana alma garak takhmanta sharini u la kheyla d’ dalkuva.

Gashakta bush zoda
Back to top button