AmmayutaPoliticsTeevelayaTop

Brshayekh same ysira mn janavaruta le mrza d’ chtra d’ NK .Ezgyada d’ America goo MA

America kha gyaha khina makhchumola hayarto ka alma d’ aremnaye,mlata d’ ama aremnayuta,kat mukreve ina ka shukhlape shreta le kshhavta d’d emokratuta bil bneta d’ rahat Armenia.But daha mndi bil demokratuita letla tima pshteva shrita goo mamla d’ ezgyada d’ America goo MA  Lin M.Treysi

“Demokratuta op rushmayuta d’ kanun ina enenkaye stuyna d’ assura d’ Armenia op0 Aerica,nisha d’ diyan ila bneta d’ rahat berka hayarta ka atra plata mn bukhrana d’ Covid 19

Akhnan prmuyekh mdre le kamay gyaha grak tamemakh la gurgesha plkhana,kat mitmsanuta bt yavio  makleta d’ janjaryata d’ alma

Akhnan brshayekh plasha op makrasta.Qyule marignahe garak peshi rshiya bil saksheta d’ khata politikya juvap ka shreta d’ chtra d’ NK.”,-ktivtela ezgyada d’ America goo MA .

Gashakta bush zoda
Back to top button