MardutaTop

Barzani tpakta viyul am mudale mn hadame d’ Politikayuta

Tkahbrane d’   Kurdstan Masud Barzani   tpakta   viyul am   hadame d’ Politikayut   , kat ina plkhana go Politikayute d’ Dokhuk . Le dane d’ tpakta sukhsiyena but pruishe prishe bukare d’ trin mlate , sukhsiyena but bukare d’   mlate d’ Atuarye, Khldaye,   Siryanaye , le tpkata iva sughbra takhbrane d’ am hadame d’ mtakste d’ “Kunash” , ka tile takhbura   hadame d’ Porlamnte d’ Irak am ZAWWA   Yunadam Kanna .
Miyakra Barzani mughbrel , kat Politikayute d’ Kurdstan   muryzta ila kha gyuda , kat ina maryuza hayarta op makhchmte d’ kanone   ka mlate sure . Bi gyahe d’ gyanu Miyakra Yunadam Kanna   mughbrel   , kat le kharaya shnaane roba ina pishe chunchle mlate sure go dani atravaye , op gyarak maryzakh khat kanone   ka but hayarte d’ alme d’ gyanan.Du

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button