AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 166 nashe pishena psime 231 nashe

23 bi chanun kharaya bi mare d koronavirus go Armenia ina mrye 170672 nashe , pishena psime 162329 nashe, pishena muny 3171 nashe . Bil hamen dana mn mare d koronavirus salamatuta ina kabula 4366 nadhe, ina muryza sakhesete d teste ka 710201 nashe. Go mtkhe d kha yuma bi mare d koronavirus ina mrye 166 nashe , pishena munykhe 4 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button