AmmayutaEconomics

Goo Erevan pyashela bnita mn qyule lekamay internet goo dunye.

Goo Erevan pyashela bnita mn qyule lekamay internet goo dunye.Telekom Armenia(Beeline) bahrayela mn qyule le kamay plkhana d shreta d internet goo TeevlBneta d khata ysura hoo Erevan Next Generation Network plkhana shryuna mn Davitashen op bil 10 gegabayt rkhuta internet bt sharilunle goo daha sma d areshqeta.

 Mn 100 shene zoda kat sita d diyan bshrayela takhrazyaye.Udyum khata prakhta ina bshraya ka khata tamal 100 shene”,/mughberel roshaya d telekom Armenia Hayl Esayan.
Khata ysura d internet goo Erevan mn khut ara bt garshilunle,ysura kheylana bt havini  ysura bt malhvhemi bil interneta d Teevl.
 But ysura d telefon bt sharini takhrazyate”,-mughberel rishaya d bukara d tekhnika Gevorg Gevorgyan.Goo sirta d Davtashen goo lkhanana d bneta d  ysuraTelekom Armenia lkhanena 120 palakhe Sita lhut shema d  Beeline bt palkha.

Gashakta bush zoda
Back to top button