Politics

“But zeyne kanun pyashela cheta shukhlapa makchemi.

Sparyuma d’ ‘Zhoghovurd bktavela”Kayoma d’ rishaya lumada d’ MA Armen Khachatryan am Sergey Bagratyan mamla ina shyrya op chidena shukhlapa makchemi goo kunash-kanuna d’ MA”Shukhlapa d’ zeyne”.

Ani etlun nisha bil kanun kahhsvilunla mdre alma d’ sirta masi maplekhilun zeyneSparyuma d’”Zhoghovurd” pshtela dita,mdre le marza d’ kshhavta d’ daha skhakha pshtela cheta ka bnemavate kshhavta d’ skhakhe.

Goo skhakha pshtela mughberta”Mn shita d’ 2020,9 b tshrin kharaya bil kshhavta d’ grashta d’ drana d’ sazgyaruta bil 3 gibane bil Armenia op Adrbejan pishena khsiva khata sirte,op bi daha sababa lazm ila shukhlape khshavta goo “Zitka d’ maplakhta d’ zeyne”,tepa d’ 6 sama d’ kanun d 13 sharilunla bil khata tepe,sazgyar bil chyata ka alma  d’ MA makravta d’ zeyne”.

Gashakta bush zoda
Krimun haratkhgaze
Close
Back to top button