Politics

Hakob Arshakyan mudiyl bi bneta d aremnaye bnya b la mariparkhane tayore.

Hakob Arshakyan mudiyl bi bneta d aremnaye bnya b la mariparkhane tayore.Vazira d madiyane tekhnologie Hakob Arshakyan mudiyl bil bneta d arennaye b la marimaprejhane tayore.”Bil mamla shreta ka galione mudiyok kha mn video madiyane but bneta d takhrazyata dntekhnika d arennaye”,-goo varaka d facebook ktivl  Arshakyan
Bi daha dakika bnayena takhrazyata d  tekhnikaBil kurba dana bt bani takhrazyata d tekhnika bnya mn giba d aremnaye”,-ktivl avn.

Gashakta bush zoda
Back to top button