AmmayutaTeevelayaTop

Mn 249 yakhsire 112 Adrbejan lela msita malkhemalun mn tama tshye nashe.

Bet-dina d’ kihasvana d’ zitka d’ nashait Eorup(bnita mn 7 dayane) ka gyuda d’ vazira d’ KHE  muditela but Amaya makrasyate bil Armenia op Adrbejan mn bar plasha.Mmamla maduyuna mn motva d’ khahsvana d’ sitka d’ nashait d’ MA

Bet-dina ka takhlopa d’  vqaziruta muditel but ysire 249 yakhsira d’ aremnaye mn giba d’ Adrbejan.

“Gyuda d’  vazira ‘ khahsvana d’ zitka d’ naashait mughbertela mdre sazgyar bil chide tepa d’ Armenia mn mudiye nashe 58 muderena bi shita d’ 2020 yarkha d’ kyanun kamya,op shita d’ 2021 ishvat,mnee 7  munyekhe ina,mjn 249 aremnaye 72  goo Adrbejn ina svuta but dani pshtela mudita mn giba d’ Adrbejan”,-pshtela mudita goo mamla.

 Tamal 112 nashe len blkhama mn den nashe kata me ina

Motva ‘ khahsvana d’ zi tka d’ nashait mn Adrbejan kubeltela chyata akhchi 16 nashe mchakhena khut yakhsiruta goo Armenia.Mne 12 yakhsire pishena kshiva mn giba d’ rishanuta d’ MA ,op an ibis hita d’[ 2020 muderena.D tamal 4 nashe lena kshiva mn giba d’ MA .

Gashakta bush zoda
Back to top button