AmmayutaAnalyticsTop

Pishena mukchema khata 1024 marane bi koronavirus,bsimena 273 nashe

18 b adar bi sahata d’ 11:00 pishena mukchema  181165 marane,mne 167186 bsime,3301 manykhane.Bi daha dakika bi koronavirus bsamena 9830 marane.Amaya sharka pishena shrya 788953 teste.

Tamal Yuma shyena 4687 teste,mne mukchemena 1024 khata maraneEtlan 273 bsime op 19 manyekhane

Tamal Yuma etva 7 manyekhane marane viyele korona ,sabab bil mapshjetane mare ina munyekha.Sharka d’ harakha same 848 ina

Gashakta bush zoda
Back to top button