AmmayutaMarduta

Lishana d’ Russiaye goo Arcakh rushamya lihana inaa khsivu.

Lishana d’ Russiaye kublele shopa d’ rushmaya lishana.But daha mndi udyum kaa Tert.am mughberel rishaya d’ yulpana,umanuta,ituta,marduta,jiluta ,nupakuta d’ Rishaya Lumada d’ Arcakh Aram Harutyunyanc,mani haratkhaze sayoma d’ skhakha ile.

“Takhmanta etyum kublona goo rishaya lumada.Mn 31 kayome,trin lena prisha,27 sazgyar kala in shrya.Kah mn kayoma d’ la sharekane le prashayte ile mn shultana d’ “Artaruta” mani tamal viyel sayoma d’ skhakha,d tam kayoma mn shultana d’ “Shultana d’ mlata d’ Arcakh “ ile”,-mughberel avn.

Gashakta bush zoda
Back to top button