AmmayutaPoliticsTop

Goo ughdana d’ Tavussh bneta d’ shuka d’ aremnaye-adrbejanaye lela blkhama mn duzuta.H.Chobanyan.

Kha gyaha khina muplkhemta aldeta,akhchi goo ughdana d’ Tavush bnayena shuka d’ aremnaye-adrbejanaye,akhci but daha mndi mughberel rishaya d’ ughdana d’ Tavush Hayk Chobanyan

Rishaya d’ ughdahna goo varaka d’ facebook dirl le aldiyanta mamla,mughberel mdre akhnan mchakhekh goo plasha d’[  aldta,mudi qyut kha  jrapta hayarta ila ka dzhen

Avn bchyadel kshhavta d’ ani kanune.

1.Sakhseta d’ mamla aldiyana sharyane,garak kahhsvitum aldiyanuta,kmat lena mudiya mamla mani ile shryu

2.Sakhsimun shekel op video.Bi shena d’ diyan kyut kha mamla etlunla video,en lit dimun mamla lele blkhama mn duzuta

3.Hech dana la hamenum le mgalianute,wep site lena qyule dna mn duzuta blkhama.

5. en kha mndi bayitum parsitum spurum 15 dakike.

Gashakta bush zoda
Back to top button