AmmayutaTop

Go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye750 nashe, pishena psime509 nashe

30 bi adar go Armenia bi mare d koronavirus ina mrye 191491 nashe, pishena psime 172605 nashe, pishena munykhe 3497 nashe. Mn mare d koronavirus bil hamen dana salamatuta ina kabula 14499 nashe, qyule mudale ina muryza sakgsete d teste ka 847475 nashe. Kudme ina muryza 4658 nashe, go mtkhe d kga uuma bi mare d koronavirus ina mrye 750 nashe, pishena psime 509 nase op ina munkhe 21 nashe.

Gashakta bush zoda
Back to top button